Doradztwo na rynku nieruchomości

WYCENIX skutecznie doradza:

  • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
  • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonych opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej
  • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości naliczonej opłaty planistycznej (renty planistycznej) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • przy postępowaniach administracyjnych w sprawach wysokości odszkodowań za nieruchomości (wywłaszczenia, szkody, zmniejszenia wartości nieruchomości)
  • przy naliczaniu nowych wysokości (aktualizacji) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • w sprawach inwestycyjnych i prawnych dotyczących nieruchomości

WYCENIX sporządza:

  • analizy i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości
  • opracowania dotyczące prognoz na rynku nieruchomości
  • analizy opłacalności inwestycji


Oferujemy atrakcyjne ceny
Skontaktuj się z nami.

WYCENIX

tel. kom. 517 140 375
tel. 42 235 69 45
fax 42 235 69 12
e-mail: