Świadectwa charakterystyki energetycznej

WYCENIX wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej:

wszelkich typów obiektów budowlanych (m.in. lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali, lokali użytkowych, budynków mieszkalnych).

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku lub lokalu mieszkalnego oddawanego do użytkowania oraz budynku lub lokalu podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


Oferujemy atrakcyjne ceny
Skontaktuj się z nami.

WYCENIX

tel. kom. 517 140 375
tel. 42 235 69 45
fax 42 235 69 12
e-mail: