Wycena nieruchomości

WYCENIX przygotowuje wyceny:

 • gruntów niezabudowanych (działek gruntu)
 • gruntów zabudowanych
 • domów, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli
 • nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych)
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, magazynowych, przemysłowych,handlowych)
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego)
 • służebności (przesyłu, gruntowych)
 • nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawów rybnych, sadów)
 • nieruchomości leśnych
 • prawa użytkowania wieczystego
 • nakładów
 • innych

WYCENIX przygotowuje wyceny do celów:

 • ustalenia ceny kupna-sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowej (kredytów bankowych, kredytów hipotecznych)
 • sądowych
 • spadkowych
 • ubezpieczeniowych
 • podziału majątku
 • zniesienia współwłasności
 • księgowych
 • podatkowych
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn
 • ustalenia wartości nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości
 • negocjacji wysokości odszkodowania
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej
 • ustalenia ceny nieruchomości do przetargów
 • wniesienia wkładów niemajątkowych (aportu)
 • informacyjnych
 • innych

Jeśli na liście brakuje interesującej Państwa pozycji, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółowego zakresu wyceny.


Oferujemy atrakcyjne ceny
Skontaktuj się z nami.

WYCENIX

tel. kom. 517 140 375
tel. 42 235 69 45
fax 42 235 69 12
e-mail: